Nếu Đã Quyết Định Tập Luyện Thì Hãy Nghiêm Túc

Nếu đã quyết định đi tập thì hãy nghiêm túc, kiên trì và kỹ luật bản thân, biết từ chối những buổi gặp gỡ không lành mạnh nha các chị em …🤣🤣


#Gymnữq7
#Huấn_luyện_viên_cá_nhân