Hoàng Bảo Trân

Sau khi tập 36 buổi tại Gym Newlife cùng Huấn Luyện Viên. Cân nặng của tôi đã giảm từ 69 kí xuống còn 60,9 kí.

Ngực: 97 cm còn 93,5 cm

Eo/bụng: 90/97 cm còn 83/87 cm

Mông: 106 cm còn 98 cm

Đùi: 66 cm còn 58,8 cm

Cánh tay: 34 cm còn 30 cm