Thanh Tuyền

Sau 36 buồi tập cùng Gym Newlife, tôi từ 74.9 kg còn 66 kg.

Ngực: 99 cm còn 94 cm

Eo/bụng: 94/114 cm xuống còn 82/91 cm

Mông: 103 cm còn 97 cm

Đùi: 68 cm còn 62 cm

Cánh tay; 35 cm còn 29 cm