Hồ Thị Mỹ Hạnh

Trong 6 tuần đầu tiên tập luyện, tôi đã giảm được 10kg. Con số đáng kinh ngạc đến bản thân tôi cũng khó tin vào mắt mình – Hồ Thị Mỹ Hạnh –